Autoratlīdzības aprēķina kalkulators

Swedbank Finanšu institūts sadarbībā ar Valsts ieņēmumu dienestu izstrādājis Autoratlīdzību kalkulatoru, kas ļauj aprēķināt likumdošanas izmaiņu ietekmi gan autoratlīdzību saņēmējiem, gan izmaksātājiem.

Galvenās izmaiņas:

  • IIN likme no autoratlīdzības ir 20%. Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tiks aprēķināti gada kopējie apliekamie ienākumi un attiecīgi nepieciešamības gadījumā pārrēķināts IIN (ienākumiem līdz 20 004 € gadā, piemērojot 20% likmi, pārsniegumam 23% vai 31,4%);
  • Darba pasūtītājs no autoratlīdzības maksā 5% tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai;
  • Autoratlīdzības saņēmēja VSAOI likme 32,15% (pieaug par 1% veselības maksājuma dēļ);
  • Autoratlīdzības saņēmējs arī turpmāk var izvēlēties neveikt VSAOI no autoratlīdzības, ja vienlaikus ir arī nodarbināts un algota darba ienākumi sasniedz vismaz minimālās algas apmēru;
  • Mainītas attaisnoto izdevumu kategorijas un lielāks limits, ko drīkst atskaitīt no autoratlīdzības pirms IIN aprēķina.