Autoratlīdzības aprēķina kalkulators

Swedbank Finanšu institūta izstrādātais Autoratlīdzību kalkulators ļauj aprēķināt likumdošanas izmaiņu ietekmi gan autoratlīdzību saņēmējiem, gan izmaksātājiem.

Galvenās izmaiņas:

  • IIN likme no autoratlīdzības ir 23% (ja vienlaikus nav nodarbināts pie darba pasūtītāja un nav iesniegta algas nodokļa grāmatiņa). Izņēmums ir 20% IIN no autoratlīdzības par literārajiem darbiem;
  • Darba pasūtītājs no autoratlīdzības maksā 5% tās saņēmēja valsts pensiju apdrošināšanai;
  • Autoratlīdzības saņēmēja VSAOI likme 32,13% (pieaug par 1% veselības maksājuma dēļ);
  • Autoratlīdzības saņēmējs vairs nevar izvēlēties neveikt VSAOI, ja ir nodarbināts pie darba pasūtītāja un ienākums no autoratlīdzības sasniedz un pārsniedz minimālo algu;
  • Mainītas attaisnoto izdevumu kategorijas un lielāks limits, ko drīkst atskaitīt no autoratlīdzības pirms IIN aprēķina.