24.01.2011

Puse ekonomiski aktīvo iedzīvotāju plāno atgūt no valsts pārmaksātos nodokļus

Lai atgūtu no valsts pārmaksātos nodokļus, gandrīz puse Latvijas ekonomiski aktīvo iedzīvotāju šogad plāno Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt gada ienākumu deklarāciju, liecina Swedbank Pirvātpersonu finanšu institūta veiktā aptauja.

Aptaujas rezultāti atklāj, ka šogad gada ienākumu deklarāciju par 2010.gadu plāno iesniegt 44% ekonomiski aktīvo Latvijas iedzīvotāju. Visbiežāk no valsts atpakaļ saņemto naudu cilvēki paredz izmantot ikdienas tēriņiem – šādi atbildējuši 47% respondentu, kas plāno iesniegt deklarāciju, bet visretāk – uzkrājumu veidošanai (tikai 11%). Daļa iedzīvotāju atgūtos līdzekļus vēlas izmantot parādu atmaksai vai sevis palutināšanai.

Tie, kas deklarāciju iesniegt negrasās, visbiežāk to skaidro ar faktu, ka iepriekšējā gada laikā viņiem nav bijuši izdevumi par ārstniecību un izglītību vai arī par tiem nav saglabājušies čeki. Daļa respondentu savu nevēlēšanos aizpildīt deklarāciju pamato ar to, ka tas viņiem šķiet pārlieku sarežģīts process.

Pārmaksāta iedzīvotāju ienākuma nodokļa atgūšanu paredz likums, un tā ir iespēja ģimenēm katru gadu papildināt savu budžetu. Deklarācijas aizpildīšana un iesniegšana parasti neprasa vairāk par pāris stundām, tādēļ daudzi cilvēki, kas deklarāciju iesniedz katru gadu, atzīst, ka tās ir vienas no ienesīgākajām stundām viņu karjerā,” skaidro Swedbank Privātpersonu finanšu institūta direktora vietniece Diāna Krampe. „Kopā, protams, nav iespējams atgūt vairāk nekā konkrētajā gadā ir nomaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tomēr atgūstamās summas vairumā gadījumu svārstās no dažiem desmitiem līdz pat pāris simtiem latu, kas katras ģimenes budžetam ir būtisks papildinājums.

Aptaujas dati liecina, ka ienākumu deklarāciju visbiežāk iesniedz tie, kas ir vismaz aptuveni aprēķinājuši, kādu summu var atgūt no valsts. No tā secināms, ka daudzi cilvēki šo iespēju neizmanto, jo neapzinās, par cik varētu šādi papildināt savu ģimenes budžetu.

Lai iedzīvotājiem atvieglotu gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanu, Swedbank Privātperosnu finanšu institūts izveidojis īpašu deklarācijas formu, kas bez maksas pieejama Institūta mājas lapas sadaļā “Padomi”.

Gada ienākumu deklarāciju privātpersonas var iesniegt visa gada garumā, taču jo ātrāk to izdara, jo ātrāk no valsts atgūst pārmaksāto. VID pieteikto summu atmaksā trīs mēnešu laikā. Visu šo gadu var iesniegt deklarācijas par trim iepriekšējiem gadiem. Līdz 2011. gada 15. aprīlim vēl var pagūt iesniegt deklarāciju arī par 2007. gadu.

Brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju ir vērts iesniegt tiem iedzīvotājiem, kam iepriekšējo gadu laikā:

  • ir bijuši oficiāli ienākumi (kaut īsu laika periodu);
  • ir bijuši attaisnotie izdevumi par medicīnas pakalpojumiem, zobārstniecību, izglītību un par tiem ir saglabāti čeki (ar norādītu personas kodu);
  • ir veiktas iemaksas pensiju 3. līmenī vai uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā;
  • nav izmantots viss neapliekamais minimums (nav strādāts visus 12 mēnešus).

Institūta aptauja par gada ienākumu deklarācijām veikta šī gada 20. janvārī, internetā aptaujājot 1000 respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

  • Draugiem say
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Print