Kā aizpildīt gada ienākumu deklarācijas formu?

Swedbank Privātpersonu finanšu institūts gada ienākumu deklarācijas aizpildīšanas atvieglošanai izveidojis īpašu deklarācijas formu. Atveriet to un sekojiet instrukcijai, kas pievienota formas pirmajā lapā – tā ievērojami atvieglos deklarācijas aizpildīšanu. Atcerieties, ka nodokļos pārmaksāto līdzekļu atgūšanu paredz likums. Šīs izdevības izmantošanai papildināt savu ģimenes budžetu vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai kā paņemt veikalā naudas atlikumu pēc pirkuma veikšanas!

Kas jādara gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai?

 1. SOLIS – dokumentu sagatavošana

Jāsagatavo šādi dokumenti iesniegšanai VID:

>>> Aizpildīta gada ienākumu deklarācijas forma

Pirmajā reizē deklarācijas aizpildīšana varbūt prasīs vairāk laika, taču nākamajos gados to varēsiet aizpildīt arvien raitāk. Par katram gadam noteiktajiem atmaksas ierobežojumiem vairāk lasiet mūsu rakstā “Kādos gadījumos aizpildāma gada ienākumu deklarācija?“. Konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu iespējams saņemt arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID)

Visbiežāk, lai deklarētu attaisnotos izdevumus, iesniedzamas D, D4 formas. Šim mērķim varat izmantot arī Privātpersonu finanšu institūta sagatavoto deklarācijas formu.

Papildus D un D4, iespējams arī citas formas, ja, piemēram: 

  • esat guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus (piem., pārdots auto par cenu, kas lielāka kā 4 x attiecīgā gada neapliekamais minimums) – forma D1;
  • gūti ienākumi, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā – forma D1;
  • gūti ienākumi ārvalstīs (D2), veicat saimniecisko darbību (D5) u.tml.

Ja gūti tikai tādi ienākumi, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturēts izmaksas vietā, gada ienākumu deklarāciju drīkst aizpildīt pēc vienkāršotiem principiem, t.i. deklarācijā nav jāuzrāda informācija, kura jau ir VID rīcībā (piemēram, darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c.).

Svarīgi! Savā deklarācijā varat iekļaut arī savu vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir Jūsu apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību (neatkarīgi no tā, vai šīs personas gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus). Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju, un kopējā attaisnoto izdevumu summa nepārsniedz noteikto normu.

! Par katru personu jāaizpilda atsevišķa D4 forma.

>>> Attaisnotos izdevumus apliecinoši dokumenti

Čeki, kuros jābūt redzamam maksātāja personas kodam, vai bankas apstiprināti maksājuma uzdevumi par gada laikā veiktajiem attaisnotajiem izdevumiem (ārstnieciskie pakalpojumi, zobārstniecība, izglītība). 

Maksājumu uzdevumi par privātajos pensiju fondos (pensiju 3. līmenī) vai dzīvības apdrošināšanas līgumos ar līdzekļu uzkrāšanu veiktajām iemaksām vairs nav jāiesniedz . Šo informāciju Valsts ieņēmumu dienests saņem tieši no pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām.

2. SOLIS – dokumentu nogādāšana VID

A) Dodieties ar sagatavotajiem dokumentiem uz jebkuru VID teritoriālo iestādi

 vai

B) Nosūtiet tos VID pa pastu (ieteicams, kā ierakstītu vēstuli)

 vai

C) Nosūtiet tos VID elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

vai

D) Jūs varat reģistrēties VID kā Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietotājs. Lai kļūtu par EDS lietotāju, Jums ir jāaizpilda līgums un iesnieguma forma, kas jāiesniedz VID teritoriālajā iestādē. Vairāk informācijas meklējiet VID mājas lapā.

3. SOLIS– pieteiktās summas atmaksa

Pēc deklarācijas izskatīšanas un pārbaudes 3 mēnešu laikā VID pārskaitīs naudu uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarāciju atrodama VID mājas lapā.

 

  • Draugiem say
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Print