Kā aizpildīt gada ienākumu deklarācijas formu?

Elektroniska deklarācijas iesniegšana kļuvusi  daudz ērtāka un vienkāršāka – nu Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēma (VID EDS) pieejama vairumam internetbanku lietotāju. Nav nepieciešams slēgt līgumu ar VID par šīs sistēmas lietošanu, jo pieslēgties iespējams ar internetbankas (“Swedbank”, “SEB banka”, “Citadele”, “Norvik banka”, “Nordea” un “DNB banka” ) identifikatoru un parolēm, izmantojot www.latvija.lv tehnisko risinājumu.

 

Šis ir visprecīzākais un ērtākais rīks, kā aizpildīt gada ienākumu deklarāciju, jo:

 • automātiski tiek uzrādīta visa informācija, kas jau ir VID rīcībā (tostarp arī no iepriekšējiem gadiem pārnestie ārstniecības un izglītības izdevumi);
 • atbildot uz dažiem ievadjautājumiem,  automātiski tiek sastādīta deklarācija ar tikai Jums nepieciešamajiem pielikumiem;
 • līdz minimumam samazināta iespēja kļūdīties, jo informācija tiek automātiski atspoguļota tam paredzētajās ailēs, kā arī visi aprēķini notiek automātiski;

 

Ja tomēr ir vēlme gada ienākumu deklarāciju aizpildīt un iesniegt pašam, Swedbank Finanšu institūts izveidojis īpašu deklarācijas formu. Atveriet to un sekojiet instrukcijai, kas pievienota formas pirmajā lapā – tā ievērojami atvieglos deklarācijas aizpildīšanu.

 

Kas jādara gada ienākumu deklarācijas iesniegšanai?

 

1. SOLIS – dokumentu sagatavošana

Jāsagatavo šādi dokumenti iesniegšanai VID:

>>> Aizpildīta gada ienākumu deklarācijas forma

Pirmajā reizē deklarācijas aizpildīšana varbūt prasīs vairāk laika, taču nākamajos gados to varēsiet aizpildīt arvien raitāk. Par katram gadam noteiktajiem atmaksas ierobežojumiem vairāk lasiet mūsu  rakstā “Kādos gadījumos aizpildāma gada ienākumu deklarācija?“. Konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu iespējams saņemt arī Valsts ieņēmumu dienestā (VID)

Visbiežāk, lai deklarētu attaisnotos izdevumus, iesniedzamas D, D4 formas. Šim mērķim varat izmantot arī Finanšu institūta sagatavoto deklarācijas formu.

Papildus D un D4, iespējams arī citas formas, ja, piemēram:

 • esat guvis ar nodokli neapliekamos ienākumus (piem., pārdots auto par cenu, kas lielāka kā 4 x attiecīgā gada neapliekamais minimums) – forma D1;
 • gūti ienākumi, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav ieturēts izmaksas vietā – forma D1;
 • gūti ienākumi ārvalstīs (D2), veicat saimniecisko darbību (D5) u.tml.

Ja gūti tikai tādi ienākumi, no kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir ieturēts izmaksas vietā, gada ienākumu deklarāciju drīkst aizpildīt pēc vienkāršotiem principiem, t.i. deklarācijā nav jāuzrāda informācija, kura jau ir VID rīcībā (piemēram, darba alga, valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas u.c.).

Svarīgi! Savā deklarācijā varat iekļaut arī savu vecāku, vecvecāku, laulātā drauga, bērnu, mazbērnu un personu, kas ir Jūsu apgādībā, veiktos attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību (neatkarīgi no tā, vai šīs personas gūst ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamus ienākumus). Tas ir iespējams gadījumā, ja šīs personas pašas neiesniedz ienākumu deklarāciju, un kopējā attaisnoto izdevumu summa nepārsniedz noteikto normu.

! Par katru personu jāaizpilda atsevišķa D4 forma.

>>> Attaisnotos izdevumus apliecinoši dokumenti

Čeki, kuros jābūt redzamam maksātāja personas kodam, vai bankas apstiprināti maksājuma uzdevumi par gada laikā veiktajiem attaisnotajiem izdevumiem (ārstnieciskie pakalpojumi, zobārstniecība, izglītība). Ja deklarāciju iesniegsiet elektroniski, arī attaisnojuma dokumentiem jābūt elektroniskā formātā (nofotografēti vai  ieskenēti)

Maksājumu uzdevumi par privātajos pensiju fondos (pensiju 3. līmenī) vai dzīvības apdrošināšanas līgumos ar līdzekļu uzkrāšanu veiktajām iemaksām vairs nav jāiesniedz . Šo informāciju Valsts ieņēmumu dienests saņem tieši no pensiju fondiem un apdrošināšanas sabiedrībām.

 

2. SOLIS – dokumentu nogādāšana VID

A) elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS);

vai

B) elektroniski, parakstot ar e-Parakstu un sūtot uz dzīvesvietai atbilstošu VID Klientu apkalpošanas centra e-pastu;

vai

C) sūtot ierakstītā vēstulē pa pastu uz savai dzīvesvietai atbilstošo VID Klientu apkalpošanas centru;

vai

D) Dodieties ar sagatavotajiem dokumentiem uz jebkuru VID teritoriālo iestādi


3. SOLIS– pieteiktās summas atmaksa

Pēc deklarācijas izskatīšanas un pārbaudes 3 mēnešu laikā VID pārskaitīs naudu uz iesniegumā norādīto bankas kontu.

Plašāka informācija par Gada ienākumu deklarāciju atrodama VID mājas lapā.

 

Atcerieties, ka nodokļos pārmaksāto līdzekļu atgūšanu paredz likums. Šīs izdevības izmantošanai papildināt savu ģimenes budžetu vajadzētu būt tikpat pašsaprotamai kā paņemt veikalā naudas atlikumu pēc pirkuma veikšanas!

 

 • Draugiem say
 • Twitter
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Print