Nekustamā īpašuma nodoklis

No 2010.gada nekustamā īpašuma nodoklis ir jāmaksā arī par mājokli – dzīvokļiem un privātmājām. Pirms tam nekustamā īpašuma nodoklis 1% apmērā bija jāmaksā tikai zemes un komercplatību īpašniekiem. No 2010.gada 1.janvāra nodoklis zemei un komercplatībām palielināts līdz 1,5%, bet neapstrādātai lauksaimniecības zemei – līdz 3% no īpašuma kadastrālās vērtības. No 2011.gada paaugstinātas arī nodokļa likmes mājokļiem. No 2013.gada pašvaldībām ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kuros nekustamā īpašuma nodokļa likmes var noteikt 0,2-3% robežās.

 

Kā tiek aprēķināts nodoklis dzīvokļiem un privātmājām?

No 2013.gada pašvaldībām ir tiesības izdot saistošos noteikumus, kuros nekustamā īpašuma nodokļa likmes var noteikt robežās no 0,2% līdz 3% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Saistošie noteikumi pašvaldībām ir jāpublicē līdz pirmstaksācijas gada 1.novembrim. Nekustamā īpašuma nodokļa likmi, kas pārsniedz 1,5%, pašvaldība var piemērot tikai gadījumā, ja nekustamais īpašums netiek uzturēts atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Ja pašvaldība līdz minētajam termiņam saistošos noteikumus nav publicējusi, nekustamā īpašuma nodokļa likme dzīvokļiem un privātmājām tiek iedalīta trīs līmeņos un tā ir atkarīga no dzīvojamās platības kadastrālās vērtības:

 1. kadastrālajai vērtībai līdz 56 915 eiro nekustamā īpašuma nodokļa likme ir 0,2%;
 2. no 56 916 līdz 106 715 eiro – 0,4%;
 3. no 106 716 un vairāk – 0,6%.

2010.gadā mājokļa nodokļa likmes bija divas reizes zemākas – attiecīgi 0,1%, 0,2% un 0,3% atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības.

Aprēķinot nodokli par privātmāju ar kadastrālo vērtību virs 106 715 eiro, nodoklis par vērtības daļu līdz 56 915 eiro būs 0,2% jeb 113,83 eiro, par kadastrālās vērtības daļu virs 56 915 un līdz 106 715 eiro – 0,4% jeb 199,2 eiro, un par vērtības daļu, kas pārsniedz 106 715 eiro – 0,6%.

Ir noteikts arī minimālais nodokļa maksājums 7 eiro apmērā katram nodokļa maksātājam katrā pašvaldībā, kuras teritorijā atrodas īpašums. Ja Jūsu nekustamajiem īpašumiem aprēķinātais nodoklis konkrētās pašvaldības ietvaros ir mazāks, tad Jūsu maksājums gadā būs 7 eiro.

 

ATLAIDES

Dažādus atvieglojumus nekustamā īpašuma nodokļa likmes piesķir pašvaldība, piemēram:

*trūcīgām personām - 90%;

*maznodrošinātajiem – līdz 90%;

*ja personai un/vai tā laulātajam kopā ir vismaz 3 nepilgadīgi bērni (arī aizbilnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) – 50%  (Svarīgi! Personai un/vai laulātajam konkrētajā īpašumā jābūt deklarētai dzīvesvietai kopā ar vismaz trim no bērniem. Nodokļa atlaide pienākas arī tad, ja īpašuma īpašnieks ir kāds no bērniem);

*politiski represētām personām – 50%;

*citas pašvaldības noteiktas atlaides 90%, 70%, 50% vai 25% apmērā;

 

Kā uzzināt sava īpašuma kadastra vērtību?

Noskaidrot sava mājokļa kadastrālo vērtību, ko Jūsu pašvaldība izmantos nodokļa aprēķinam, varat Valsts zemes dienesta datu bāzē www.kadastrs.lv. Meklēšana datu bāzē iespējama arī tad, ja zināt tikai sava īpašuma adresi, taču ņemiet vērā, ka vienai adresei var būt piesaistīti vairāki īpašumi – gan zeme, gan būves, gan telpas. Zemāk redzamajos piemēros aprēķināts nodoklis tikai telpām, taču lielākajā daļā gadījumu dzīvokļu īpašnieki maksās arī 1,5% nodokli par viņiem piederošo zemi, uz kuras uzbūvēta ēka.

Piemēri

1. 26 kv.m. vienistabas dzīvoklis Rīgā, Bolderājā ar kadastrālo vērtību 6 086 eiro.

 • Nodokļa likmes līmenis: 6 086 EUR vērtība atbilst 1.līmenim
 • Nodokļa aprēķins: 0,2% no 6 086 EUR = 6 086 x 0,002 = 12,17 EUR

2. 115 kv.m četristabu dzīvoklis Rīgā, klusajā centrā ar kadastrālo vērtību 63 359 eiro.

 • Nodokļa likmes līmenis: 63 359 EUR = 56 915 EUR + 6 444 EUR
 • Nodokļa aprēķins: 0,2% x 56 915 EUR + 0,4% x 6 444 EUR = 139,61 EUR

 3. 150 kv.m. privātmāja Rīgas rajonā, Dreiliņos ar kadastrālo vērtību 128 165 eiro.

 • Nodokļa likmes līmenis: 128 165 EUR = 56 915 EUR + 49 800 EUR + 21 450 EUR
 • Nodokļa aprēķins: 0,2% x 56 915 EUR + 0,4% x 49 800 EUR + 0,6% x 21 450 EUR = 441,73 EUR

 

Nodokļa nomaksa

Privātpersonām ir iespēja vienoties ar pašvaldību par nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu pa daļām. Lai to izdarītu, īpašniekam jāvēršas ar iesniegumu atbilstošajā pašvaldībā, kas lems par nodokļa nomaksas termiņa pagarinājumu. Vairumā gadījumu kopējo nodokļa summu var sadalīt četros maksājumos, pirmo daļu samaksājot ne vēlāk kā mēnesi pēc paziņojuma saņemšanas.

 • Draugiem say
 • Twitter
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Print